Privatumo politika
Sveiki atvykę į E-LASF sistemą. Perskaitę šį dokumentą, Jūs sužinosite, kaip saugomi ir kam naudojami Jūsų pateikti asmeniniai duomenys. Jeigu naudojatės E-LASF sistema, vadinasi, Jūs perskaitėte ir sutikote su šia privatumo politika. Kai Sistema yra atnaujinama ir pildoma naujomis funkcijomis ir paslaugomis, tai atitinkamai atnaujinamas ir šis dokumentas. Jeigu kils klausimų, dėl šios privatumo politikos, galite susisiekti su mumis el. paštu lasf@lasf.lt .
1. Sistemos E-LASF tvarkomų asmens duomenų valdytojas – Asociacija Lietuvos automobilių sporto federacija, juridinio asmens kodas 190642938, adresas – Savanorių pr. 56, Kaunas, LT-44210 (toliau – LASF).
2. Šios Privatumo politikos nuostatos galioja visiems asmenims, apsilankiusiems E-LASF (toliau – Sistema), veiksmams, kuriuos jie gali atlikti Sistemoje, įskaitant (bet neapsiribojant) registravimąsi Sistemoje, Asmeninių anketų kūrimą, naudojimąsi paieškos galimybėmis, skelbiamos informacijos skaitymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą bei gavimą, paslaugų pirkimą (toliau – Paslaugos).
3. Naudodamasis Paslaugomis asmuo be išlygų ir apribojimų sutinka su šia Privatumo politika, kurioje nustatyti asmens informacijos rinkimo tikslai ir būdai, jos saugojimo sąlygos ir pan. Jei asmuo nesutinka su šia Privatumo politika, asmuo neturi teisės naudotis jokiomis Sistemos Paslaugomis.
4. Asmenų pateikiamus asmeninius duomenis saugo ir administruoja LASF. Nei LASF, nei kokios nors trečiosios šalies sprendimu, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus, asmenų asmeniniai duomenys negali būti perduoti trečiosioms šalims be atskiro ir aiškaus asmens sutikimo.
5. Kiekvienas asmuo turi teisę lankytis Sistemoje nesuteikdamas apie save jokios informacijos, tačiau, jeigu asmuo nori naudotis kai kuriomis Sistemos paslaugomis, LASF prašys pateikti asmens duomenis registruojantis ar naudojantis kitomis Paslaugomis Sistemoje.
6. LASF primygtinai pataria visiems tėvams ir globėjams mokyti savo vaikus saugaus ir atsakingo asmeninių duomenų disponavimo internete. Asmenys, neturintys 18 metų, neturėtų perduoti savo asmeninės informacijos Sistemai be tėvų ar globėjų leidimo. LASF niekada sąmoningai nerinks jokios asmeninės informacijos iš asmenų, kuriems yra mažiau nei 18 metų, ir neatskleis šių duomenų trečiosioms šalims be asmens sutikimo. Ryšium su tuo, kas išdėstyta anksčiau.
7. LASF turi teisę savo nuožiūra, visapusiškai ir bet kokiu, Lietuvos Respublikos teisės aktų neuždraustu, būdu naudotis visa sukaupta informacija apie asmenį, siekdami Sistemoje besilankantiems asmenims suteikti aukščiausios kokybės paslaugas.
I. Asmenų registracija
1. Tam, kad asmuo efektyviai galėtų naudotis Sistemoje esančiomis paslaugomis ir gauti jas visas, reikia prisiregistruoti ir pateikti asmens duomenis. Sistemoje teikiantys savo kontaktinę informaciją asmenys suvokia, sutinka ir pageidauja, kad ją galėtų rasti ir su jais susisiekti LASF.
2. LASF asmeninius duomenis, pateiktus Sistemoje, apdoroja rankiniu ir automatiniu būdais.
3. Be duomenų rinkimo per Sistemą, asmuo gali būti paprašytas pateikti savo asmeninius duomenis bendraujant laiškais ar telefonu su LASF, užsakymo ar kitų paslaugų teikimo metu, gaunant paslaugas jau po paslaugos įsigijimo.
4. Visi asmeninėje Anketoje vykdomi veiksmai, siunčiami dokumentai ir kita informacija matomi tik LASF ir Paslaugų gavėjo.
5. Užsiregistravęs Sistemoje asmuo privalo papildyti ir (ar) pakeisti savo kontaktinius duomenis Sistemoje, jiems pasikeitus.
6. Kai asmuo prisijungia prie Sistemos, tam tikra neasmeninė informacija (naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti Sistemos puslapiai, laiko, praleisto Sistemoje, vidurkis) yra renkama automatiškai. Ši informacija yra naudojama tobulinant Sistemos turinį, funkcionalumą ir patrauklumą.
II. Sutikimas
1. Asmuo apie savo sprendimą dėl sutikimo laikytis Taisyklių ir Privatumo politikos, bei gauti LASF Sistemos naujienas išreiškia registruodamasis ir pažymėdamas varnele sutikimo tekstą. Jei jūs nesutinkate/nepažymite, bent vieno iš jų, neturite teisės naudotis Sistemos Paslaugomis.
2. Saugomi asmenų visi turimi asmeniniai duomenys: vardas ir pavardė, gimimo data, el. pašto adresas, telefono numeris, gyvenamoji vieta, sveikatos pažyma, asmens kodas, asmens tapatybės dokumentas, vairuotojo teisės ar bet kokie kiti duomenys, kuriuos asmuo pateikė užsakydamas paslaugas; informacija, kurią LASF gauna asmeniui naudojantis E-LASF paslaugomis (pvz., naršyklės tipas, operacinės sistemos tipas, IP adresas ir t. t.); kiti duomenys, nurodyti šiose Privatumo politikos nuostatose.
3. LASF stebi Sistemos lankomumą ir renka informaciją automatiškai, apsilankymo Sistemoje metu. Tai padeda LASF suprasti, kaip asmenys naudojasi Sistema bei suteikia galimybę gerinti Sistemos teikiamas paslaugas.
4. Asmuo supranta ir sutinka su tuo, kad LASF renka informaciją apie asmenį naudodamiesi slapukais (angl. cookies) ir (ar) tinklalapio indikatoriais (angl. web beacons). Slapukai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į vartotojo standųjį diską ir leidžia atpažinti vartotojo kompiuterį per kitus vizitus Sistemoje. LASF slapukus naudoja tik informacijai, susijusiai su tinklalapio naudojimu, rinkti. Duomenys, kuriuos pateikia slapukai, yra anoniminiai ir neteikia asmeninės informacijos. Be tinklalapio indikatorių, Sistemoje taip pat gali būti naudojami GIF failų (angl. clear gif) ir „action tags“ technologijos. Tinklalapio indikatorių technologija leidžia LASF sužinoti, kuris asmuo naršydamas Sistemoje spustelėjo puslapio elementą (tokį kaip nuoroda, paveikslėlis ar pan.). Duomenys, kuriuos pateikia tinklalapio indikatoriai, yra anoniminiai ir nesusiję su asmenine informacija, taip pat nesudaro asmeninės informacijos. Asmuo gali bet kuriuo metu išjungti slapukus ir tinklalapio indikatorius (angl. cookies / beacons), naudodamasis naršyklės nustatymais, tačiau tokiu atveju kai kurios Sistemos funkcijos gali neveikti.
III. Asmeninės informacijos panaudojimo tikslai
1. Toliau yra paminėti pavyzdžiai, kokiems tikslams LASF gali naudoti asmenų asmeninę informaciją, surinktą apie konkretų asmenį:
1.1. naudoja sportininkų ir teisėjų licencijų išdavimui;
1.2. naudoja bendrus duomenis statistikos analizei apie bendras charakteristikas ir užsiregistravusių asmenų sportinės veiklos istoriją bei narių veiklą. Be šių duomenų LASF negalėtų tinkamai ir efektyviai administruoti sporto šakos, keisti bei redaguoti Sistemos turinio ir siūlomų Paslaugų;
1.3. naudoja varžybose administracinės komisijos patikrinimo metu ( perduodami tik šie duomenys vardas/pavardė, licencijos Nr., kategorija ir galiojimo data, pareiškėjas ir klubo pavadinimas);
1.4. tam, kad galėtų pasiūlyti specializuotas Paslaugas bei tikslinę informaciją;
1.5. naudoja operacijoms, susijusioms su paslaugų pardavimo ir pirkimo vykdymu ar bet kokio kito susitarimo tarp LASF ir asmens vykdymo, įskaitant asmens apmokėjimo už paslaugas patvirtinimą;
1.6 LASF gali naudoti asmenų asmeninę informaciją tam, kad galėtų su asmeniu susisiekti ir pranešti apie pakeistas bei atnaujintas Paslaugas Sistemoje ar Taisyklių esminius pakeitimus/pažeidimus bei suteikti kitokią informaciją;
1.7. turėdami asmens sutikimą (duotą E-LASF Sistemoje), LASF gali siųsti elektroninius laiškus arba laiškus paštu, taip pat trumpąsias žinutes (SMS) į registruoto Sistemoje asmens mobiliojo ryšio telefoną su informacija apie Sistemoje užsakytas paslaugas, jų įvykdymą ar kitą svarbią informaciją apie Sistemą;
1.8. jūsų asmens duomenis gautus iš kredito įstaigų ir kitų mokėjimo sistemų, per kurias pirkote Sistemoje esančias Paslaugas, naudojame tik buhalterinėje apskaitoje ir tik tam, kad identifikuoti asmenį pirkusį Paslaugas;
1.9. jūsų asmens duomenys teikiami užsakant paslaugas: draudimas, sveikatos pažymą ir kt., tvarkomi vadovaujantis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais. Šie duomenys bus skirti tik LASF ir nebus viešinami jokiems tretiesiems asmenims, nesusijusiems su automobilių sporto administravimu, ar išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus.
2. Naudojantis Sistema draudžiama pateikti klaidinančią informaciją. Asmenys, teikiantys klaidingą (žalingą) informaciją, prisiima visišką atsakomybę už galimus padarinius, atsirandančius dėl tokios informacijos pateikimo ir tiesiogiai atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
3. Naudojantis Sistema draudžiama siųsti elektroniniu paštu, kitu elektroniniu būdu ar kaip kitaip perduoti ar siųsti bet kokį turinį ir (ar) nuorodas į bet kokį turinį, kurio publikavimas ir (ar) panaudojimas yra draudžiamas arba ribojamas Lietuvos Respublikos įstatymų, taip pat draudžiama naudoti juos kokiais nors komerciniais ar tiesioginės rinkodaros tikslais ir (ar) suteikti tokią galimybę trečiosioms šalims (dėl ko nebuvo gautas asmens sutikimas).
4. LASF primena, jog asmuo yra pats atsakingas už visų prisijungimo duomenų slaptumą. LASF prašo asmenį būti atsargų naudojant ir saugant prisijungimo duomenis. Asmuo turėtų atsijungti nuo naršyklės baigęs darbą tam, kad būtų tikras, jog niekas neprieis prie asmens elektroninio pašto, asmeninės informacijos, ypač tais atvejais, kai asmuo naudojasi viešai prieinamu kompiuteriu (pvz., bibliotekoje ir kitur).
IV. Registracijos panaikinimas
V. Prašymą dėl registracijos panaikinimo galima atsiųsti elektroninio pašto adresu projektai@lasf.lt. Prašyme būtina aiškiai nurodyti savo vardą, pavardę ir kitus registracijos duomenis (jei yra), bei nurodyti išsiregistravimo priežastį. Išsiregistravęs iš sistemos asmuo netenka teisės naudotis LASF paslaugomis.

VI. Asmens duomenų saugojimo trukmė
1. LASF prisiregistravusių asmenų asmeninius duomenis Sistemoje saugo 3 (tris) metus nuo išregistravimo iš Sistemos dienos.
2. LASF jokiomis aplinkybėmis neatsako už galimus padarinius, sukeltus nenugalimų jėgų (force majeure) įtakos, kurių negalėjo niekaip paveikti ar numatyti.
3. Visos čia pateiktos Privatumo politikos nuostatos gali būti LASF vienašališkai keičiamos ir pildomos. Tokie pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Sistemoje, o prisiregistravusiems asmenims apie juos dar pranešama nurodytu el. paštu. Asmuo, nesutinkantis su pakeistu Privatumo politikos turiniu, praranda teisę naudotis Sistema ir jos Paslaugomis.
4. Norėdami apsaugoti asmenų duomenis, LASF naudoja įvairias administracines, technines ir fizines saugumo priemones. Prie asmens prisijungimo duomenų gali prieiti tik tai įgalioti LASF darbuotojai.
5. Šioms Privatumo politikos nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi dėl šių Privatumo politikos nuostatų kilę ginčai bus sprendžiami derybomis, o joms nepavykus – Lietuvos Respublikos teisme pagal LASF buveinės vietą.
Privatumo politika atnaujinta: 2015-12-31, 2018-12-31;